Rekaman Audio Durus Masyaikh – Daurah Asy-Syariah ke-14 (Kajian Khusus Asatidzah) 1438 H/2017

πŸ“ŒπŸ“–πŸ“šπŸ“ KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY – SYARI’AH KE – 14 DI INDONESIA
βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–
πŸ“… 30 Syawwal – 4 Dzulqa’dah 1438 H / 24-28 Juli 2017
πŸ•Œ Ma’had Al Anshar Jogjakarta

πŸ”»πŸ”»πŸ”»πŸ”»πŸ”»πŸ”»πŸ”»πŸ”»πŸ”»

πŸ“’ Kitab Mukhtashar Shahih Muslim lil Mundziri
πŸŽ™ Asy Syaikh Khalid bin Dhahwi Azh Zhafiri
Sesi 1 : http://bit.ly/2uopCgo
Sesi 2 : http://bit.ly/2uTFiJ8
Sesi 3 : http://bit.ly/2h1wYSw
Sesi 4 : http://bit.ly/2tLMO9Q
Sesi 5 : http://bit.ly/2w4KeIC

πŸ“’ Kitab al Iman li Abi β€˜Ubaid Al Qasim bin Sallam
πŸŽ™ Asy Syaikh Hamid bin Khamis Al Junaibi
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPMru0
Sesi 2 : http://bit.ly/2vUDDR0
Sesi 3 : http://bit.ly/2vHRqLp
Sesi 4 : http://bit.ly/2uF5Iw9

πŸ“’ Kitab Syarhus Sunnah lil Muzani
πŸŽ™ Asy Syaikh Muhammad bin Ghalib Al β€˜Umari
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPuMme
Sesi 2 : http://bit.ly/2tyf4s9
Sesi 3 : http://bit.ly/2uWf8pu
Sesi 4 : http://bit.ly/2vLWbUr

πŸ“’ Kitab Fadhlu β€˜Ilmi as Salaf β€˜Ala β€˜Ilmi al Khalaf
πŸŽ™ Asy Syaikh Hisyam Al Hausani
Sesi 1 : http://bit.ly/2vBtppl
Sesi 2 : http://bit.ly/2tzH7rn
Sesi 3 : http://bit.ly/2vIRSsM
Sesi 4 : http://bit.ly/2ePOvMU

πŸ“’ Kitab al Hajj min Manhaj as Salikin
πŸŽ™ Asy Syaikh Usamah bin Sa’ud Al β€˜Amri
Sesi 1 : http://bit.ly/2gWwPQf
Sesi 2 : http://bit.ly/2vFJJVU
Sesi 3 : http://bit.ly/2vISui3
Sesi 4 : http://bit.ly/2v47ZTK
Sesi 5 : http://bit.ly/2u4t50n
Sesi 6 : http://bit.ly/2v4ajdW

Teleconference dan Khutbah Jumat

πŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”ΊπŸ”Ί

πŸŒ…πŸ“š Channel Daurah Nasional β€œasy-Syari’ah” Ahlus Sunnah wal Jama’ah
β–Ά https://telegram.me/daurahnasional
πŸ’» Situs Resmi http://daurahnasional.com


(59) views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kategori Artikel

Newsletter