Rekaman Audio Durus Masyaikh โ€“ Daurah Asy-Syariah ke-14 (Kajian Khusus Asatidzah) 1438 H/2017

๐Ÿ“Œ๐Ÿ“–๐Ÿ“š๐Ÿ“ KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY โ€“ SYARIโ€™AH KE โ€“ 14 DI INDONESIA
โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–
๐Ÿ“… 30 Syawwal โ€“ 4 Dzulqaโ€™dah 1438 H / 24-28 Juli 2017
๐Ÿ•Œ Maโ€™had Al Anshar Jogjakarta

๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป๐Ÿ”ป

๐Ÿ“’ Kitab Mukhtashar Shahih Muslim lil Mundziri
๐ŸŽ™ Asy Syaikh Khalid bin Dhahwi Azh Zhafiri
Sesi 1 : http://bit.ly/2uopCgo
Sesi 2 : http://bit.ly/2uTFiJ8
Sesi 3 : http://bit.ly/2h1wYSw
Sesi 4 : http://bit.ly/2tLMO9Q
Sesi 5 : http://bit.ly/2w4KeIC

๐Ÿ“’ Kitab al Iman li Abi โ€˜Ubaid Al Qasim bin Sallam
๐ŸŽ™ Asy Syaikh Hamid bin Khamis Al Junaibi
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPMru0
Sesi 2 : http://bit.ly/2vUDDR0
Sesi 3 : http://bit.ly/2vHRqLp
Sesi 4 : http://bit.ly/2uF5Iw9

๐Ÿ“’ Kitab Syarhus Sunnah lil Muzani
๐ŸŽ™ Asy Syaikh Muhammad bin Ghalib Al โ€˜Umari
Sesi 1 : http://bit.ly/2uPuMme
Sesi 2 : http://bit.ly/2tyf4s9
Sesi 3 : http://bit.ly/2uWf8pu
Sesi 4 : http://bit.ly/2vLWbUr

๐Ÿ“’ Kitab Fadhlu โ€˜Ilmi as Salaf โ€˜Ala โ€˜Ilmi al Khalaf
๐ŸŽ™ Asy Syaikh Hisyam Al Hausani
Sesi 1 : http://bit.ly/2vBtppl
Sesi 2 : http://bit.ly/2tzH7rn
Sesi 3 : http://bit.ly/2vIRSsM
Sesi 4 : http://bit.ly/2ePOvMU

๐Ÿ“’ Kitab al Hajj min Manhaj as Salikin
๐ŸŽ™ Asy Syaikh Usamah bin Saโ€™ud Al โ€˜Amri
Sesi 1 : http://bit.ly/2gWwPQf
Sesi 2 : http://bit.ly/2vFJJVU
Sesi 3 : http://bit.ly/2vISui3
Sesi 4 : http://bit.ly/2v47ZTK
Sesi 5 : http://bit.ly/2u4t50n
Sesi 6 : http://bit.ly/2v4ajdW

Teleconference dan Khutbah Jumat

๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ๐Ÿ”บ

๐ŸŒ…๐Ÿ“š Channel Daurah Nasional โ€œasy-Syariโ€™ahโ€ Ahlus Sunnah wal Jamaโ€™ah
โ–ถ https://telegram.me/daurahnasional
๐Ÿ’ป Situs Resmi http://daurahnasional.com


(72) views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kategori Artikel

Newsletter